Bildiri özetleri ve bildiriler http://ocs.izceas.org adresinden erişilebilen kongre yönetim sistemi üzerine kayıt edilmeli ve yüklenmelidir.

Özet gönderim son günü 17 Ağustos 2018 tarihidir. 31 Ağustos 2018 tarihine kadar tüm bildiri özetlerine kabul veya red cevabı verilecektir. Kabul alan bildiri özetleri 15 Ekim 2018 tarihine kadar tam metinleri yine aynı sistem üzerinden gönderim yapabileceklerdir.