Tam metini kabul edilmiş bildirilerin Özetleri elektronik olarak “özet bildiriler” kitabında yayınlanacaktır. Tam metin bildiriler isbn alınmış çevrimiçi-elektronik bildiri kitabında yayınlanacaktır. Bildiriler maksimum 10 sayfa olmalıdır. Microsoft Word ile hazrılanıp A4 boyutunda kağıt üzerine yazılmalıdır.

Kongremize bugüne (31.07.2018) kadar 9 farklı ülkeden sözlü konuşmacının bildirisi kabul edilmiştir.

Kongre çıktıları, sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin son teslim tarihinde iletilmeleri ve hakem değerlendirmesinden geçmesi, kongre programına kabul edilmesi ve bir yazar tarafından sunulması halinde ISBN’i alınmış elektronik kitap olarak kongre sayfasında yayınlanacaktır.
Detaylı yazar rehberi için http://www.izceas.org/tr/bildiri-gonderimi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.