Sosyal bilimler alnında çalışan akademisyen, öğrenci, araştırmacı ve ilgi duyan tüm katılımcılar kongreye katılabilir.

Detaylı katılım bilgileri http://www.izceas.org/tr/bildiri-gonderimi/ adresinden öğrenilebilir.