Ödeme Son Tarihi 07.11.2018 dir.

Kongreye katılmak, bildiri sunum yayınlanması için en az bildiri yazarlardan birisi ücreti ödemeli ve kongreye katılarak sunumunu yapmalıdır. Bu kurala uymayan bildiriler programa alınmayacak, bildiriler kitabına eklenmeyecek, varsa programdan silinecektir.