Tam Metin Kabul Bildirimi
Kabul edilen bildirilerin tüm yasal hakları kongreye devredilecektir.